Organi OBZ Slovenska Istra  za mandatno obdobje 2012-14

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA TELEFON
Anuška Kodrič Predsednica  040 226 262
Barbara Blaževič Sekretarka 040 187 775
Igor Brezovšek Predsednik Tekmovalne komisije 041 636 508
Darko Jakomin Predsednik sodniškega zbora 031 656 445
Miran Kleva Predsednik komisije za mladino 031 646 154
Ravbar Zlatan Predsednik nadzorne komisije
Černe Sandi
član nadzorne komisije
Vlasta Golja
članica nadzorne komisije 070 872 978
Oskar Franca član disciplinske komisije 041 722 365
Nevenka Schergelj
član disciplinske komisije
Mahne Boris član disciplinske komisije 041 625 835
Toni Štefančič Strokovni sodelavec OBZ 041 607 770