Organi OBZ Slovenska Istra  za mandatno obdobje 2012-14

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA TELEFON
Anuška Kodrič Predsednica
Barbara Blaževič Sekretarka 040 187 775
Predsednik Temovalna komisije
 / Predsednik sodniškega zbora
Miran Kleva Predsednik komisije za mladino 031 646 154
Ravbar Zlatan Predsednik nadzorne komisije
Černe Sandi
član nadzorne komisije
Vlasta Golja
članica nadzorne komisije
Oskar Franca član disciplinske komisije
Nevenka Schergelj
član disciplinske komisije
Mahne Boris član disciplinske komisije
TAŠKAR Zdravko Strokovni sodelavec OBZ 040 725 180