Organi OBZ Slovenska Istra  za mandatno obdobje 2012-14

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA TELEFON
PAVLIČ Ivan Predsednik 051 314 133
MARINKO Primož Sekretar 051 256 884
ČERNE Sandi Predsednik tekmovalne komisije 031 433 925
JAKOMIN Zvezdan Predsednik sodniškega zbora 041 567 713
ŠTEFANČIČ Toni Predsednik komisije za mladino 041 607 770
Mezgec Božo član komisije za mladino 041 408 249
ŽIKOVIĆ Josip Predsednik strokovnega sveta 041 523 444
FILIPČIČ Maks Predsednik komisije za marketing in propagando 031 616 132
FILIPČIČ Darij Predsednik nadzorne komisije 031 422 215
Šafhalter Željko član nadzorne komisije 051 359 676
Golja Vlasta članica nadzorne komisije /
KOPRIVEC Ciril Predsednik disciplinske komisije 041 383 299
Cerin Branko član disciplinske komisije 031 339 025
Bratož Savo član disciplinske komisije 041 713 744
TAŠKAR Zdravko Strokovni sodelavec OBZ 040 725 180