V ponedeljek 08.11.2021 se prične zimska liga dvojic, katero organizira balinarski klub 4. julij. 

 

PROPOZICIJE  TEKMOVANJA:                                                                                                        

Ekipe igrajo na stezah kot je prikazano na razporedu. Pred prvo tekmo je ogrevanje 15 minut, pred drugo tekmo  pa  je ogrevanje 2 obrata. Igra se do 13 puntov oz. na čas 1 uro in 15 minut. Zmaga šteje 2 točki, neodločeno 1 točko, poraz 0 točk. V ekipi nastopajo lahko največ  4 igralci (2 + 2 rezervi). Rezerve se lahko vpišejo takoj ali ob prvem vstopu v igro, oz. najpozneje 3 TEKMOVALNE  DNI pred iztekom zimske lige. Ekipo lahko sestavljajo člani iz različnih klubov. Ne smejo pa igrati za dve ali več ekip, niti ni dovoljeno prestopanje iz ene ekipe v drugo. Izostanek ali zamudo na tekmi se piše nasprotniku rezultat 6:0 (po MTP-ju). Če se ekipa ne udeleži (zaporedoma  3 TEKMOVALNIH DNI se smatra, da ta ekipa nima resnega namena tekmovati in se jo izloči iz nadaljnjega tekmovanja. Pri tem so dotedanje zmage in porazi nični. Enako velja, če ekipa izpusti več kot 3 TEKMOVALNE  DNI v toku zimske lige. Participacija se ne vrača. V nadaljevanju lahko ta ekipa nastopa le izven konkurence. Izjemoma se opraviči izostanek ekipe na eni ali na obeh tekmah v enem dnevu, le z utemeljenim opravičilom: – naravna nesreča ali prometna ali druga nesreča na poti v dvorano. Opravičilo za to mora ekipa sporočiti organizatorju tekmovanja  (Podgornik  Ivo  GSM 041 854 874 ali Filipčič Darij  GSM 031 422 215) pred začetkom tekme oz. najpozneje v 40 minutah trajanje tekme, tako, da  lahko vodja tekmovanja , (po presoji  in v dogovoru z obema ekipama), tekmo preloži  oz. prisotni ekipi piše zmago 6:0. V primeru, da nastopi  na določen dan nepredviden razlog, ki prepreči  odigranje  celotnega tekmovalnega dne (vseh ekip) ali, pa pri odsotnosti  ekip zaradi množične epidemije bolezni), se ta tekmovalni dan prenese na rezervni  termin. Vodja ekipe je dolžan najmanj  24 ur, pred začetkom tekme obvestiti  organizatorja tekmovanja na gornji  telefon. V nasprotnih primerih ni prenosa tekme na drugi termin, zato so dovoljene             dve rezervi. Priporočam, da ekipe pravočasno vsaj evidentirajo  prvo oz. drugo rezervo tako , da bodo lahko vstopili v igro, ko bosta prva dva igralca zadržana na določeno tekmo.

Tekmovanje vodi domačin, njegova odločitev je dokončna. Sproti podaja lestvico zimske lige, kjer se upošteva pri enakih tudi: 1. boljša razlika v puntih, 2. medsebojno srečanje, 3. večje število puntov v »plusu«.  Playoff  se ne igra.

Tekmovanje vodi domačin, njegova odločitev je dokončna. Sproti podaja lestvico zimske lige, kjer se upošteva pri enakih točkah tudi: 1. boljša razlika v puntih, 2. medsebojno srečanje, 3. večje število puntov v »plusu«.  Playoff  se ne igra.

VELJA  NAČELO: DRUŽABNOST, BORBENOST IN FER-PLAY.  FER-PLAY  velja tudi za publiko, ki lahko navija športno in kulturno. Ne sme pa provocirati igralcev, podajati  inštrukcije  in po svoje razsojati dogajanje na igriščih. Pri nešportnem obnašanju posameznika ob igrišču, (ki je celo še vinjen) apeliramo na njegove kolege (soigralce) naj tudi oni sodelujejo pri  umiritvi te osebe, ali naj ga sami pospremijo iz dvorane.

Za zunanje igralce znaša participacija 50,00 € na ekipo.  Za igralce  4. Julij-a  pa je participacija 15,00 € na posameznika. Če v ekipi  4. Julija  nastopita eden ali dva zunanja igralca, mora-ta  doplačati razliko do načelne participacije  50,00 €.

OPOZORILO !  VTOP V DVORANO JE DOVOLJEN IGRALCEM IN GLEDALCEM SAMO Z DOKAZILOM O IZPOLNJEVANJU »PCT« POGOJEV OZ. PO UKREPIH, KI JIH PREDPISUJE VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE.

 

SEZNAM  PRIJAVLENIH  EKIP – DVOJIC  (2+2 REZERVI ) JE POSEBEJ

 

 

 Razpored tekmovanja zimske lige dvojic je objavljen pod zimska liga razpored 2021/2022

 

ZIMSKA LIGA DOVIJCE 2021/2022