Zaradi zaostrene epidemiološke situacije se je Vlada RS odločila za zaprtje države od 1. aprila do vključno 11. aprila. Zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje zaradi vnovičnega hitrega naraščanja okužb, ki jih povzročajo agresivnejše različice virus SARS-CoV-2 in s ciljem zajezitve širjenja okužb.

Do vključno 31. 3. 2021 ostajajo v veljavi obstoječe omejitve za področje športa.

V nadaljevanju povzemamo nove omejitve, ki veljajo od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je športna vadba športnikov (treningi) dovoljena:športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,

 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Treningi so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma varnih vadbenih skupinah v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Mehurčki so homogene vadbene skupine, katerih sestava se ne spreminja.

 1. Dovoljena je tudi športna vadba športnikov članov ekip klubov, ki se na podlagi Odloka lahko udeležujejo mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

  Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

  Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športnih tekmovanj

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 bo v vseh športnih panogah dovoljeno izvajanje zgolj velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in sicer:olimpijskih in paralimpijskih iger;

 1. evropskih iger;
 2. mladinskih olimpijskih iger;
 3. olimpijade gluhih;
 4. šahovske olimpijade;
 5. svetovnih iger;
 6. sredozemskih iger;
 7. univerzijad;
 8. evropskih univerzitetnih iger;
 9. svetovnih in evropskih prvenstev (tudi mladinskih);
 10. olimpijskega festivala evropske mladine;
 11. svetovnih pokalov;
 12. kvalifikacijskih tekem članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih športnih prireditvah
 13. mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov)

Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini.

Izvajanje drugih športnih tekmovanj ni dovoljeno!

Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)

 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je dovoljena zgolj samostojna športno rekreativna dejavnost posameznikov, ožjih družinskih članov ali skupin oseb iz skupnega gospodinjstva zgolj na prostem oziroma na odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča. Med izvajanjem športno rekreativne dejavnosti je potrebno ohranjati varno razdaljo (vsaj 1,5 metra) do drugih posameznikov.

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti v zaprtih javnih prostorih (telovadnicah, fitnes centrih, zaprtih tenis in/ali badminton igriščih, biljardnicah, bowling igriščih, drsališčih, bazenih…) ni dovoljeno.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)

Uporaba športnih objektov

Uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) bo od 1.4. do vključno 11.4.2021 dovoljena zgolj za namen izvajanja športne vadbe športnikov in za namen izvajanja športnih tekmovanj, ki jih Odlok dovoljuje. Za omenjeni namen je dovoljena tudi uporaba šolskih športnih objektov

Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 uporaba zaprtih športnih objektov za namen izvajanja športno rekreativne vadbe ni dovoljena.

Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 je prepovedano obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog brez izjem. To pomeni, da zvajanje športnih programov z uporabo žičniških naprav in na njih pripadajočih smučarskih progah ni dovoljeno.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 47/21)
Podlaga: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 47/21)

Nošenje zaščitnih mask

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo v javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo na odprtih javnih krajih oziroma zelenih površinah, razen če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih površinah članov istega gospodinjstva.

Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 47/21)

OMEJITVE IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV