Glede določil Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS št. 38/20 in 52/20 – v nadaljevanju Odlok o gibanju), ki od 18.4. 2020 dalje prebivalcem RS znotraj posameznih občin dopušča izvajanje nekaterih športno-rekreacijskih aktivnosti na prostem.

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

V OBZ Slovenska Istra spremljamo stalno dogajanja in tako vas tudi obveščamo, da od 18.04.2020 dalje lahko igralci na odprtih baliniščih pridno trenirajo ali se rekreirajo v svoji občini vendar morajo paziti, da to ne počnejo v skupinah ampak individualno.

Športni pozdrav !

OBZ Slovenska Istra

Sprostitev nekaterih športno – rekreacijskih aktivnosti