Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na ponedeljkovi seji potrdil zamik plačila članarin za leto 2021 do začetka julija.

SKLEP: IO BZS soglasno potrjuje predlagan zamik plačila članarin OBZ do 1.7.2021.
Vodstvo BZS se zaveda finančne problematike klubov in se je v letu 2020 odreklo plačila kotizacije klubov za nastopanje v državnih ligah za sezono 2020/21. Decembra je sprejelo odločitev, da se plačilo članarine v primerjavi s preteklimi leti zamakne do 1.3.2021, zaradi trenutne situacije pa je predlagalo zamik plačila članarine za OBZ-je in klube, ki plačila članarine v tem trenutku niso zmožni in sicer, 1.7.2021. O morebitni spremembi višine kotizacije za državne ligaše za sezono 2021/2022 bo IO BZS razpravljal na naslednjih sejah.

OBZ Slovenska Istra

ZAMIK PLAČILA ČLANARINE ZA LETO 2021